Posted in: Тайны

Harmonogram uzupełniania jednostek wojskowych OT żołnierzami OT

Harmonogram uzupełniania jednostek wojskowych OT żołnierzami OT powołanymi do terytorialnej służby wojskowej w 1 pbot, 2 lbot, 3 pbot (etap żółty)

1.    Harmonogram uzupełniania jednostek wojskowych OT żołnierzami OT powołanymi do TSW jest dokumentem pomocniczym, mającym na celu równomierne uzupełnianie jednostek OT w poszczególnych Brygadach OT w zależności

od planowanego ich rozwijania.

2.    Uzupełnianie żołnierzami OT następować powinno płynnie z uwzględnieniem równomiernego uzupełniania żołnierzami rezerwy i żołnierzami po odbytym szkoleniu podstawowym (bez przysięgi wojskowej), dążąc do uzupełnienia ok. 50/50.

3.    W przypadku zapełnienia stanowisk żołnierzami rezerwy czy żołnierzami po odbytym szkoleniu podstawowym w uzupełnianym pododdziale, kolejnych chętnych do TSW należy obsadzać na stanowiska w następnym w kolejności do uzupełnienia pododdziale.

4.    Terminy podane w poniższym Harmonogramie… są terminami planowanymi a ich realizacja uzależniona będzie od ilości ochotników do pełnienia TSW i może ulec zmianie.

Na podstawie Harmonogramu… należy wykonać na szczeblu Brygady OT, „Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych

do uzupełnienia w ramach terytorialnej służby wojskowej w ….. (nazwa JW.)” (Załącznik nr 1), zachowując w nim kolejność pododdziałów zgodnie z Harmonogramem… .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

46  −    =  42