Posted in: Тайны

Komentarze Krzysztofa Gaja na temat obrony terytorialnej i ekipy Trzaskowskiego

17.06.2020 20:46 Krzysztof GAJ

Panie Ministrze,

Grzegorz przesłał mi krótki tekst nt. OT, który ja opatrzyłem komentarzami w przypisach… A ponadto dorzucam trochę o Zespole Trzaskowskiego – oj dobrali się… a to spiskujący z sowietami, a to specjaliści od rozformowywania jednostek, a to generałowie bez wymaganego wykształcenia… Myślę, że w komentarzach można niektóre dane wykorzystać (są łatwe do zweryfikowania – mam na myśli rozformowywanie kolejnych dywizji).

Jutro będę na WAT obserwował strzelania laserowe do dronów. Po tym jak zwykle – notatka dla Pana.

Pozdrawiam

dr Krzysztof M. GAJ

płk br. panc.

5. i 6. MAZOWIECKA BRYGADA WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ STAN NA 01.06.2020 r.

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój” (5.MBOT). Dowódca płk Mieczysław Gurgielewicz.Struktura:

Dowództwo Brygady – Ciechanów

5. kompania dowodzenia – Ciechanów

5. kompania logistyczna – Ciechanów

5. kompania saperów – Ciechanów

5. kompania wsparcia – w 2019 r. została zlikwidowana (przyczyny kadrowe dot. większości kompani wsparcia) plutony ogniowe (przeciwlotniczy i moździerzy) przeniesione do kompani dowodzenia[1]

51. batalion lekkiej piechoty – Ciechanów

52. batalion lekkiej piechoty – Komorowo

53. batalion lekkiej piechoty – Siedlce

54. batalion lekkiej piechoty – ZegrzePołudniowe

6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego (6.MBOT). Dowódca płk Jerzy Owczarek.Struktura:

Dowództwo brygady mieści się w  Rembertowie, przy ul. Marsa 110, 00-909 Warszawa[2]

6. kompania dowodzenia – Rembertów

6. kompania logistyczna – uwaga!przeniesiona do Zegrza

6. kompania saperów – Pomiechówek

6. kompania wsparcia – w 2019 r. została zlikwidowana (przyczyny kadrowe dot. większości kompani wsparcia) plutony ogniowe (przeciwlotniczy i moździerzy) przeniesione do kompani dowodzenia[3]

61. batalion lekkiej piechoty – Grójec

62. batalion lekkiej piechoty – Radom

64. batalion lekkiej piechoty – Płock

65. batalion lekkiej piechoty – Pomiechówek

A.  Propozycje i plany DWOT-u.

Planowane jest przekształcenie pododdziałów 6 Brygady w pododdziały zabezpieczające i techniczne – cokolwiek by to oznaczało[4]

B.   Moje sugestie i propozycje:

I.     Likwidacja dowództwa jednej z Brygad sugeruję 6 – bojest słabsza[5].

II.   Utworzenie jednego lub nawet dwóch batalionów w Warszawie – pododdziały powinny być powiązane z możliwościami demograficznymi![6] Jeśli chodzi o technikalia to w Rembertowie jest problemzinfrastrukturą, bo budynki które można byłoby wykorzystać należą do miasta. Druga lokalizacja to Bemowo, ponoć w kompleksie WAT-u są wolne budynki – informacja do weryfikacji[7].

III. Pododdziały wspierające – kompanie logistyczne, wsparcia, dowodzenia powinny być rozśrodkowane po batalionach[8], jeden z batalionów powinien być bardziej rozbudowany i powinien być „wiodący”, tam byłoby dowództwo Brygady lub zalążek do jego rozbudowy[9].

IV. Pododdziały saperów /inżynieryjne/ muszą być przy batalionach[10], to pododdział który daje kluczowe zdolności WOT przy różnych zadań w tym kryzysu niemilitarnego[11].

[1] W normalnych systemach organizacyjno-etatowych, to kompanie wsparcia występują w strukturach baonów, a nie na poziomie brygady.

[2] Pod tym adresem funkcjonuje Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej. Tam nie powinno być aż takich problemów lokalowych…

[3] Uwaga jak w przypadku brygady 5-tej. A problemy kadrowe wynikają z błędnych założeń etatowych (i to błędy piętrowe). W obecnie funkcjonujących etatach wyodrębniono stanowiska określone jako K1, L1, M1 oraz K3, L3 i M3.

W ten sposób założono sobie swoiste kajdanki. A kajdanki i pejczyki są dobre przy perwersyjnym seksie, ale nie przy formowaniu jednostek (a w tym jednostek OT). I teraz trzeba kombinować i zamiast to właśnie wyprostować w etatach, kombinują coś innego – w ten sposób zrobi się jeszcze większe bagno. Sposób obsady stanem osobowym powinien być regulowany wytycznymi, a etat powinien pozwalać na taką elastyczność. Proponuję zwrócić uwagę na to w jaki sposób jest to uregulowane wpracowanych w ramach KG-2032 matrycach etatowych. Jest tam podział na kolumnę „W”, oraz 3 kolumny „P”: „A”, „B” i „C”. Jeżeli w danej kolumnie czasu „P” występuje cyfra 0 – oznacza to, że w zależności od posiadanych możliwości (zasobów osobowych), należałoby to stanowisko obsadzić żołnierzem TSW lub zwykłym rezerwistą. Obsadę TSW należałoby grupować wg odpowiedniego systemu, tzn. tak by kompletować najważniejsze elementy w strukturze organizacyjnej żołnierzami często odbywającymi szkolenie, a te mniej istotne – żołnierzami rzadziej się szkolonymi. Oznaczałoby to, że brygada typu „S” na uzupełnienie swoich potrzeb etatowych wymagałaby:

– żołnierzy zawodowych na etat „P” – 113 oficerów, 244 podoficerów oraz 98szeregowców – razem 455 żołnierzy;

– żołnierzy TSW i rezerwistów do etatu „W” –149oficerów, 1165podoficerów oraz 3985szeregowców – razem 5299żołnierzy;

– I uzupełnienie (żołnierzezawodowi i TSW) – 38oficerów. 222podoficerów oraz 687szeregowców – razem 947żołnierzy. Razem 6701 żołnierzy.

[4] I to jest niepokojące. Likwidacja brygady lekkiej piechoty to zły znak. Jednostki o profilu technicznym powinny powstawać jako odrębna grupa jednostek. Mogłyby to być: baony ochrony (bo typ I oraz bo typ II), kompanie ochrony (ko typ I oraz ko typ II), baony mostów składanych, baony ratownictwa inżynieryjnego, baony maskowania, baony drogowe oraz kompanie regulacji ruchu.

[5] Jedyna likwidacja to zwinięcie całkowite na „P” (z pozostawieniem na „W”), ale z równoczesnym rozwinięciem innego (pobliskiego) dowództwa brygady do poziomu „B”, dla zapewnienia możliwości wydzielenia zalążków. D-two B + kdow-zab w stopniu „B” liczyłoby 24 / 51 / 55 // 130, natomiast w stopniu „C” 19 / 25 / 9 // 53.

[6] Bardzo dobry pomysł. Mogłyby to być: 221.bp OT (na pamiątkę 21.pp z 8.DP, m.p. Warszawa, Cytadela) i 236.bp OT (na pamiątkę 36.pp z 28.DP, m.p.Warszawa, ul. 11 Listopada 13/17). Wg polskiej tradycji wojskowej numery jednostek z puli 2xx to jednostki ochotnicze, tak jak jednostki z puli 1xx – to jednostki rezerwowe. Przykładowo: w czasie wojny bolszewickiej na bazie szwadronu zapasowego 14.puł powstał ochotniczy 214.puł, któremu po wojnie w uznaniu męstwa jego żołnierzy przyznano status jednostki regularnej i zmieniono numer na 24.puł.

W ten sposób WAR B OT miałaby w swoim składzie: 13.kdow-zab (m.p. Warszawa), 215.bp OT (m.p. Pomiechówek), 272.bp OT (m.p. Radom), 231.bp OT (m.p. Grójec), 201.(l)dSz (m.p. Warszawa), 221.bp OT (m.p. Warszawa), 236.bp OT (m.p. Warszawa) oraz 13.plewak (m.p. Warszawa). I tak wyodrębnilibyśmy brygadę typ „S” (stołeczna lub specjalna). W planie KG-2032 zrobiłoby się w ten sposób: 5brygadtyp 1a (LBE, PDK, PDL, MZW oraz WMZ), 2brygady typ 1b (PMR oraz ZPM), 2brygady typ 2a (DSL oraz WKP), 7brygadtyp 2b (LBU, KPM, LDZ, MLP, OPS, SLS oraz SWK) oraz 1brygadatyp “S”.

[7]Na jutro jestem umówiony (po pokazie na strzelnicy) z gen. Szczurkiem – zapytam go o te sprawy.

[8] To błędne założenie – każdy baon powinien mieć samodzielność logistyczną I poziomu – czyli powinien mieć swoje pododdziały logistyczne (vide: moje propozycje strukturalne), ale bynajmniej nie kompanię logistyczną! Elementy te powinny być etatowo w baonowej kompanii dowodzenia i zabezpieczenia (kdow-zab). Logistyka I poziomu mogłaby bazować na infrastrukturze stacjonarnej – w przypadku jednostek terytorialnych byłoby to w zupełności uzasadnione.

[9] Dowództwo brygady powinno być ściśle spięte etatowo z brygadową kompanią dowodzenia i zabezpieczenia. Pod to powinien być gospodarczo podpięty pluton ewakuacji medycznej (jako część kdow-zab). I powinny mieć uprawnienia oddziału. Gospodarczo (biurowo) powinna to obsługiwać lokalna Komenda Garnizonu.

[10] Każdy baon powinien mieć w kompanii wsparcia pluton inżynieryjny, a dodatkowo w brygadzie powinien być batalion saperów. Proponowany skład etatowy baonu: dowództwo, kompania dowodzenia i zabezpieczenia (a w niej: d-two, sdow, drzab, ploirr, plzaop, plrem, plmed, plr), 3 x kompania piechoty (a w każdej: d-two, drdow, drzab, drtransp, 3 x plp, plwsp), kompania wsparcia (a w niej: d-two, drdow, drzab, plinż, plstrzwyb, swsp UAV, plppanc, plwr W-48, plplot).

[11] Wpisują się w to baony ratownictwa inżynieryjnego – np. 3.bratinż (m.p. Dęblin), 5.bratinż (m.p. Nisko), 6.bratinż (m.p. Łomża), 1.bratinż (m.p. Krosno Odrz.), 4.bratinż (m.p. Głogów), 9.bratinż (m.p. Kraków), 2.bratinż (m.p. Brzeg), 6.bratinż (m.p. Tczew), 8.bratinż (m.p. Sandomierz) oraz 10.bratinż (m.p. Elbląg).

Kandydat na urząd Prezydenta RP Rafał Trzaskowski powołał Zespół Doradców ds. Bezpieczeństwa i Obrony Polski.W zespole znaleźli się:

Jacek NAJDER–byływiceminister SZ i ambasador przy NATO.

generał Mieczysław CIENIUCH(ur. 24 I 1951 r. w Bydgoszczy)–byłyszef Sztabu Generalnego. Od 1998 r.– szefZarządu Dowodzenia SG WP (28 VII 2011 r. – 8 IX 2016 r.®wtym czasie rozformowano: 2.DZ /Szczecinek/, 5.DZ /Gubin/, 10.DZ /Opole/, 25.DKPow /Łódź/ oraz 15.DZ /Olsztyn/). Od 2000 r.– szefGeneralnego Zarządu Planowania Strategicznego P5 (w tym czasie rozformowano: 4.DZ /Krosno Odrzańskie/ oraz 8.DOW /Koszalin/). Od 2003 r.– I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od 31 I do 27 II 2006 r.– szefSztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od 2006 r.– polskiprzedstawiciel wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Od 2009 r.– radca ministra ON Bogdana KLICHA (w tym czasie rozformowano 1.DZ /Legionowo/). Od 2010 r.do 2013 r. – szefSztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wykształcenie wojskowe: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu (1970–1974), Centrum Doskonalenia Oficerów im. gen. Stanisława Popławskiego w Warszawie – kurs dowódców kompani (1977), Wojskowa Akademia Wojsk Pancernych im. Marszałka Związku Radzieckiego R.J. Malinowskiego w Moskwie (1979–1982), Akademia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR w Moskwie (Federacja Rosyjska) (1990-1992), Narodowy Uniwersytet Obrony w Waszyngtonie w USA (ang. NationalDefence University) studia podyplomowe (1999-2000), DefenceInstitute of International LegalStudies(Instytut Obrony Międzynarodowych Studiów Prawniczych) w Newport – kurs prowadzenia operacji pokojowych (2002), NavalPostgraduate School w Monterey – kurs zarządzania zasobami osobowymi (2004, kurs na poziomie naszego WKDO = poziom batalion-pułk).

generał broni Anatol WOJTAN(ur. 3 VII 1956 r. w Starachowicach)–byłyzastępca Szefa Sztabu Generalnego. W latach 2007-2009 – zastępca szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego. Od 2009 r. do 2010 r.– szefZarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego. Od 2010 r. do 2012 r.– szefZarządu Planowania Strategicznego P-5 (w tym czasie rozformowano1.DZ /Legionowo/). Od 2012 r.do 2016 r. – I zastępcaszefa SG WP. Wykształcenie wojskowe: w latach 1975-1979 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu (czyli etap pluton-bateria = 5 lat![1]). W 1984 r. ukończył wyższy kurs doskonalenie oficerów (WKDO) w tej samej szkole. W 1989 r. ukończył Akademię Sztabu Generalnego WP w Warszawie. W latach 1996-1999 doktorant Akademii Obrony Narodowej (ppłk, Dowództwa Wojsk Lądowych). W 2007 r. ukończył podyplomowe studia polityki obronnejw Akademii Obrony Narodowej.

– generał brygady RadosławKUJAWA(ur. w 1965 r.)–byłyszef Służby Wywiadu Wojskowego (w latach 2008-2015). Od 11 VIII 2008 r. pełni funkcję Szefa Służby Wywiadu Wojskowego. 9 XI 2010 r.Prezydent RP, Bronisław Komorowski, na wniosek Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha, mianował go generałem brygady SWW. W XI 2015 r. został odwołany przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło z funkcji szefa SWW.Wykształcenie wojskowe: jakiś kurs zrywania wiśni w UOP.

generał brygady Piotr PYTEL(ur. 4 IV 1967 r. w Krakowie)–byłyszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.Od 1994 r.do 1999 r. – służba w Urzędzie Ochrony Państwa (w 1998 r.ukończył kurs oficerski UOP). W 1999 r.PYTEL został wydalony z UOP, ponieważ nie potrafił wytłumaczyć swoich niejasnych kontaktów z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych. W latach 2003-2008 – służba w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 2008 r.– służba w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Od 2013 r.– pełniącyobowiązki szefa SKW.Od 2014 r.do 2015 r. – szefSKW. 6 XII 2017 r., na podstawie postanowienia wydanego przez wydział spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, został zatrzymany przez Żandarmerię Wojskową. Tam w charakterze podejrzanego przedstawiono mu zarzuty przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków jako szefa SKW.Wykształcenie wojskowe:w 1998 r. kurs oficerski UOP.

generał brygady Jarosław STRÓŻYK(ur. 1969 r.)–byłyz-ca szefa wywiadu NATO, attaché wojskowy w Waszyngtonie.Pełnił służbę w Wojskowych Służbach Informacyjnych i w Służbie Wywiadu Wojskowego.W 2010 roku wybrany na stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Funkcję objął w 2010 roku, służąc na stanowisku koordynującym działania wywiadów sił zbrojnych państw członkowskich.W 2013 roku został wyznaczony attaché obrony przy Ambasadzie RP w USA. W styczniu 2016 r. odwołano go ze stanowiska. 31 stycznia 2016 r. zakończył zawodową służbę wojskową.Wykształcenie wojskowe: absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1991). Odbył studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej w AONoraz zaawansowany kurs oficerów zmechanizowanych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w amerykańskiej bazie wojskowej Fort Benning.

generał broni Zbigniew GŁOWIENKA(ur. 9 IX 1951 w Pisarzowicach)–byłydowódca wojsk lądowych.20 V 2010 Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta RP, Bronisław Komorowski wyznaczył go na dowódcę Wojsk Lądowych (ze StE: gen.broni), po gen. dyw. Tadeuszu BUKU, który zginął tragicznie 10 IV 2010 r. w katastrofie polskiego samolotu rządowegoTu-154 w Smoleńsku. Objęcie funkcji dowódcy Wojsk Lądowych (przejęcie od tymczasowo pełniącego obowiązki gen. dyw. Edwarda GRUSZKI) odbyło się 24 V 2010 w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie, w obecności ministra Bogdana KLICHA i gen. Mieczysława CIENIUCHA.Wykształcenie wojskowe: W latach 1969-1973 był podchorążym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W latach 1977-1980 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Rembertowie (etap pluton-kompania = 4 lata!). W latach 1991-1992 był słuchaczem Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w AON w Warszawie.

pułkownik Piotr GĄSTAŁ –były dowódca JW GROM(28 VII 2011 – 8 IX 2016).

 

[1] Normą powinno być 6 lat (vide: pragmatyka służby w II RP – Dz.Rozk. M.S.Wojsk. nr 13/37, zał.5 do §85). Mniej = źle, więcej = też nie dobrze.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

8  ×  1  =