Posted in: Тайны

Sieć Komunikacji Rządowej

I.  Założenia projektu

Sieć Komunikacji Rządowej

1.     Wydzielona, bezpieczna sieć najwyższej jakości

Kluczowe założenie stanowiące o wyjątkowości tej sieci: każda z lokalizacji zostanie podłączona dedykowanych kablem światłowodowym oraz zastosowane zostaną urządzenia aktywne w warstwach sieci 2 i 3 w całości dedykowane tej sieci (również w lokalizacjach Exatel). Ruch sieciowy nie będzie przechodził przez węzły aktywne (warstwy 2 i 3) które realizują inne usługi – sieć będzie galwanicznie odseparowana od obecnej sieci Exatel(schemat poniżej).

schemat

2.     Przyjmujemy najwyższy poziom zabezpieczeń:

Sieć Komunikacji Rządowej

1.     Wariant I:

a.     Jeden kabel światłowodowy do danej lokalizacji.

b.     Wdrożony zostanie system nadzoru sieci światłowodowe pozwalającej na wykrycie ingerencji fizycznej bezpośrednio w światłowód (np. próba podsłuchu transmisji).

c.      W każdej lokalizacji będzie redundancja urządzeń sieciowych – 2 x Router na bazie którego będzie realizowana szyfrowana transmisja IPSEC.

d.     Do każdej lokalizacji zostanie doprowadzona transmisja 2×10 Gbps.

e.     W 50% lokalizacji zostanie zmodernizowana część sieci LAN (max 10 dedykowanych gniazdek sieciowych) która zostanie zintegrowana z routerami dostarczonymi przez Exatel.

f.       Całość rozwiązania będzie monitorowana i zarządzana (również w kontekście systemów zabezpieczeń) przez Exatel NOC i Exatel SOC – 24/7.

2.     Wariant II (wersja podstawowa +)

a.     Do każdej lokalizacji zostaną doprowadzone dwa niezależne światłowody prowadzone różnymi trasami i wchodzące w dwóch różnych miejscach w danym budynku.

 

3.     Lokalizacje:

1.     Sieć nr 1 (najważniejsze osoby w państwie)

a.     Kancelaria Prezydenta

b.     Kancelarie Sejmu i Senatu

c.      Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

d.     Ministerstwo Edukacji Narodowej

e.     Ministerstwo Finansów

f.       Ministerstwo Spraw Zagranicznych

g.     Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

h.     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

i.       Ministerstwo Obrony Narodowej

j.       Ministerstwo Klimatu i Środowiska

k.      Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

l.       Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

m.   Ministerstwo Aktywów Państwowych

n.     Ministerstwo Sprawiedliwości

o.     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

p.     Ministerstwo Zdrowia

q.     Ministerstwo Infrastruktury

r.      Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

s.      Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

t.       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu

u.     Prezydent

v.      Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

2.     Sieć nr 2 (wojsko i służby)

a.     Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

b.     Agencja Wywiadu

c.      Służba Kontrwywiadu Wojskowego

d.     Służba Wywiadu Wojskowego

e.     Komenda Główna Policji

f.       Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

g.     Komenda Główna Straży Granicznej

h.     Krajowa Administracja Skarbowa

i.       Centralne Biuro Antykorupcyjne

j.       Sztab Generalny WP

k.      Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

l.       Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

m.   Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

n.     Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

3.     Sieć nr 3 (wojewodowie)

a.     Siedziby 16 Urzędów Wojewódzkich

Sieć Komunikacji Rządowej

1.     Usługi

a.     Transmisja danych w zamkniętej sieci VPN.

b.     Bezpieczny szyfrowany system do telekonferencji dla 500 użytkowników.

Exatel dostarczy dopasowany do potrzeb najważniejszych osób w państwie system telekonferencji, którego kluczowe dane (głos, wideo) nie będą przetwarzane w chmurze międzynarodowego dostawcy ale pozostaną na serwerach w bezpiecznej sieci Exatel.

c.      Komunikator dla najważniejszych osób w państwie

Exatel dostarczy zamknięte i unikatowe rozwiązanie które umożliwi szyfrowane rozmowy tekstowe (1 na 1 oraz grupowe) i głosowe, a także możliwość przesyłania plików (zdjęć, filmów, dokumentów) między użytkownikami. Komunikator będzie umożliwiał do 500 jednoczesnych rozmów głosowych. Rozwiązanie będzie obsługiwać system iOS oraz wybranych 5 konkretnych modeli telefonów na Androidzie z obsługą Google Services.

 

2.     Koszty

Podane poniżej koszty budowy fizycznej sieci dla najważniejszych osób w państwie oraz usług opierają się o założenie umowy na 36 miesięcy. Podane niżej koszty mogą zostać przeliczone na miesięczny abonament, mogę też ulec zmianie w przypadku innego okresu trwania umowy.

Comments (3) on "Sieć Komunikacji Rządowej"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  ⁄  1  =  5